Sut i wneud galwad i Linell Cymorth Acas

Rydym wrthi'n sefydlu gwasanaeth Llinell Gymorth trwy'r Iaith Gymraeg. Ar hyn o bryd rydym yn gallu trefnu bod siaradwr Cymraeg yn alw chi yn ôl i ddelio â'ch ymholiad. Rydym yn anelu at agor y llinell Gymraeg o fewn y chwe mis nesaf ac yn recriwtio a hyfforddi siaradwyr Cymraeg er mwyn wneud hyn yn bosib. Rydym yn gwerthfawrogi'ch amynedd dros y cyfnod yma.

I siarad gydag un o'n gynghorwyr Cymraeg, rydym yn gallu cynnig galwad nôl, e-bostiwch ni ar llinellgymorthacas@acas.org.uk. Yn eich e-bost, rhowch amser ac eich rhif ffôn er mwyn i ni alw chi rhwng yr oriau o 12yp - 4yp. Pan fydden ni yn galw chi, byddwn ni yn gofyn cwestiynau am eich sefyllfa felly does dim angen i chi nodi natur eich galwad yn yr e-bost. Peidiwch â danfon atodiadau o unrhyw fath gydag eich e-bost os gwelwch yn dda, oherwydd dydyn ni ddim yn gallu gwneud sylwadau ar wybodaeth ysgrifenedig gan gwsmeriaid.

Sut mae'r gwasanaeth yn gweithio

Bydd cynghorydd y Llinell Gymorth yn ofyn cwestiynau i ddarganfod y materion pwysicach i chi fel y gallwch benderfynu beth i wneud nesaf.

Mae Acas yma i gynnig arweiniad a chyngor, ond ni allwn eich cynrychioli neu ddweud wrthych beth i wneud.

Ar ddiwedd eich galwad i'r Llinell Cymorth, dylai fod gennych ddealltwriaeth well o sut mae'r gyfraith yn eich effeithio ac yn gallu penderfynu dros eich hunain pa gamau ydych am gymryd nesaf.

Mwy o wybodaeth

Am fwy o gyngor ac arweiniad, efallai yr hoffech edrych ar y gwefannau rydym yn awgrymu i alwyr ag anableddau.